Nieuws
Over Ons

Het is allemaal begonnen met de oprichting van Stichting Stadsherstel Paramaribo op 25 oktober 2011 als uitvloeisel van het ‘Twinningproject Monumentenzorg’ tussen de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en Stadsherstel Amsterdam N.V..
Stadsherstel Paramaribo is een restaurerende onderneming die historische panden aankoopt, restaureert en op een duurzame wijze exploiteert. Het doel is om de unieke gebouwen van Suriname te behouden. Stadsherstel Paramaribo richt zich behalve op monumenten ook op karakteristieke historische gebouwen zonder monumentenstatus, maar die wel beeldondersteunend zijn in de oude binnenstad. Het bedrijf is niet geënt op het maximaliseren van financiele winst, maar zal een maatschappelijk verantwoord rendement aan de verschaffers van het kapitaal uitkeren. De winsten zijn primair bestemd voor het verder uitbouwen van een gezonde vastgoed portfolio..
Op korte termijn zal Stadsherstel Paramaribo NV worden opgericht en worden de activiteiten van de stichting deels daarin ondergebracht. De gedachte is dat met de gerichte en zakelijke aanpak van een naamloze vennootschap de maatschappelijke doelstellingen effectiever gerealiseerd kunnen worden.Dit model heeft zich in andere landen reeds uitgebreid bewezen.
De binnenstad van Paramaribo staat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De vele monumenten bepalen voor een groot deel het unieke karakter van Paramaribo en zijn om die reden een trekpleister voor toeristen. De binnenstad verliest echter geruime tijd populariteit als woon- en werkgebied en veel monumentale panden raken in verval. Door deze factoren dreigt de binnenstad een spookstad te worden in de avonduren. Dit komt de leef- en werkfuncties van de stad natuurlijk niet ten goede. Er moet balans komen in de functies van Paramaribo en de stad moet weer aantrekkelijk worden voor zowel wonen als werken.Diensten

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

Stadsherstel Paramaribo streeft naar een gezonde portfolio mix van redelijk tot goed renderende gebouwen, panden in restauratie, en nog te restaureren reeds aangekochte panden. Een van de focusgebieden is ook het reconstrueren of gepaste invulling geven aan de blote kavels waar ooit belangrijke oorspronkelijke monumentale gebouwen hebben gestaan.

In deze constructie gaat Stadsherstel Paramaribo een langdurige erfpachtovereenkomst of een langdurig leasecontract aan met de eigenaar van het pand. Het pand, dat eigendom blijft van de oorspronkelijke eigenaar, wordt door Stadsherstel Paramaribo gerestaureerd en geëxploiteerd. De huurpenningen worden verdeeld volgens de contractuele afspraken in de erfpachtovereenkomst. Het voordeel voor de eigenaar is dat het pand gerestaureerd wordt en dat deze duurzaam behouden blijft voor de eigenaar en voor Paramaribo . Stadsherstel Paramaribo realiseert met deze constructie haar doelstelling dat historische panden gerestaureerd worden en behouden blijven door gedegen onderhoud. Daarnaast genereert het bedrijf inkomsten om haar portfolio te versterken.

Stadsherstel Paramaribo biedt haar diensten ook aan bij de restauratie, onderhoud en beheer van panden van derden. Hierbij kan het bedrijf de klant actief ondersteunen bij het ontwikkelen van een business case, optreden als project manager bij de restauratie, en/of zorg dragen voor het onderhoudsbeheer.

Hierbij zijn de belangrijkste doelmarkten de particuliere huurmarkt, de commerciële huurmarkt en het beheer van monumenten van monumenteigenaren.


Panden

Stadsherstel Paramaribo is momenteel het vierde pand in portefeuille aan het restaureren.


Pand Zwartenhovenbrugstraat no. 116
January 18, 2016

Pand Zwartenhovenbrugstraat no. 116

Monumentale pand Zwartenhovenbrugstraat 116 hk. Hogestraat is recentelijk aangekocht en wordt gerestaureerd door een der aandeelhouders van Stadsherstel Suriname NV. Het is ondergebracht in de Stichting Zwartenhovenbrugstraat 116 en zal na restauratie via een huurkoopregeling...


Pand Prinsessestraat no. 43
January 18, 2016

Pand Prinsessestraat no. 43

Inmiddels is historisch pand Prinsessestraat no. 43, gerestaureerd ( restauratie startte in augustus 2014) en verkocht. Hier huist momenteel het Koto museum. Het pand werd in opdracht van de zendingsfirma C. Kersten & Co in...


Julianastraat 56
January 18, 2016

Julianastraat 56

Op 15 juli 2013 werd het monumentale pand aan de Julianastr. 56 officieel her in gebruik genomen. Het pand dat in 1922/1923 werd gebouwd door de ouders van mevr. Hildegonda Berkenveld, werd in januari 2012...Gallerij


Klik hier!

Bezichtig onze Gallerij

Mooie Surinaamse gebouwen om te bezichtigen in hun verlaten staat en hun herstelde staat.